5 träffar(sida 1 av 1)

Vi önskar vår nya medarbetare välkommen ! ! !

Vi önskar Axel välkommen till oss på MCK Energiteknik. Axel kommer arbeta som projektledare- och projektingenjör inom Energiteknik och därmed förstärka oss med denna kompetens och erfarenhet.

Vi önskar vår nya medarbetare välkommen ! ! !

Vi önskar Andreas välkommen till oss på MCK Energiteknik. Andreas kommer arbeta som projektledare- och projektingenjör inom Energiteknik (kraft- och värme) och därmed förstärka oss med denna kompetens och erfarenhet.

Vi önskar vår nya medarbetare välkommen!

Emma kommer arbeta som projektingenjör, del- och projektledare vilket innebär att hon kommer förstärka vår projekt-och processavdelning med sitt engagemang och kompetens. Vi vill därmed återigen önska Emma varmt välkommen.