Vi önskar vår nya medarbetare välkommen!

Emma kommer arbeta som projektingenjör, del- och projektledare vilket innebär att hon kommer förstärka vår projekt-och processavdelning med sitt engagemang och kompetens. Vi vill därmed återigen önska Emma varmt välkommen.