Vi önskar vår nya medarbetare välkommen!

Vi välkomnar varmt vår nya medarbetare, Matilda Linse, till MCK Energiteknik AB, som påbörjat sin anställning här hos oss.

Matilda kommer arbeta som projektingenjör, del- och projektledare vilket innebär att hon kommer förstärka vår projekt-och processavdelning med sitt engagemang och kompetens.  Vi vill därmed återigen önska Matilda varmt välkommen.