Vi önskar vår nya medarbetare välkommen!!

Vi välkomnar varmt vår nya medarbetare, Jonas Bäfve, till MCK Energiteknik AB, som påbörjar sin anställning här hos oss idag.

Jonas kommer arbeta som projektingenjör och förstärka vår projekt-och processavdelning med sin engagemang och kompetens. Jonas kompetenser är projektkoordinering samt process- och konstruktionsdesign. Vi vill därmed återigen önska Jonas varmt välkommen.