Vi önskar vår nya medarbetare välkommen!!

Johan kommer arbeta som projektledare och förstärka vår projekt-och processavdelning med sitt engagemang och kompetens. Vi ser Johans erfarenhet och kompetens inom turbiner och generatorer som ett perfekt komplement till våra redan starka områden inom kraftvärmeprocessen. Vi vill därmed återigen önska Johan varmt välkommen.