Vi önskar vår nya medarbetare välkommen!

Vi välkomnar varmt vår nya medarbetare, Natalie Tvärne, till MCK Energiteknik AB, hon påbörjar sin anställning här hos oss den 13  november 2017.

Natalie kommer arbeta som projektingenjör och förstärka vår projekt-och processavdelning med sin  engagemang och kompetens. Vi vill därmed återigen önska Natalie varmt välkommen.