Välkommen Aksel!

Vi välkomnar Aksel Rahman till vårt projektledare-team här på MCK! Aksel kommer börja med uppdrag hos vår kund på Stockholm Vatten och avfall.