Ramavtal Sandviken Energi AB

MCK Energiteknik AB har varit med och svarat på Sandviken Energi AB ramavtalsupphandling avseende "Tekniska konsulter - Elnät" och ”Tekniska konsulter – Kraft & Värme”.

Vi är mycket glada och stolta att kunna konstatera att vi är ett av företagen som Sandvikens Energi AB har valt ut som en av deras ramavtalsleverantörer avseende ”Tekniska konsulter – Elnät” och ”Tekniska konsulter – Kraft & Värme”.

Ramavtalen är undertecknat och gäller från 15 februari 2017 och två år framåt.