Sollentuna Energi och Miljö

Här utför vi uppdrag inom projekt, ny- och reinvesteringsprojekt. Våra roller är projektledare och teknisk projektledare. Vi utför också tekniska utredningar såsom funktionsanalyser med fokus på processteksina förbättringar.

  • Uppgradering pumpstation FJV
    MCK Energiteknik roller i projektet:

    • Huvudprojektledare och delprojektledare process