Referensuppdrag åt Stockholm vatten och avfall

Vi utför uppdrag inom projekt, reinvesteringsprojekt och underhållsprojekt. Våra roller är normalt huvudprojektledare och delprojektledare. Våra medarbetare arbetar med ett eller flera projekt samtidigt beroende på projektet fas och projektets storlek.

 • Uh-investeringsprojekt hos Stockholm Vatten (avlopp)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledning
  • Delprojektledare
 • Framtagning och implementering av projektgenomförandemodell av Uh-projekt, VA
  MCK Energiteknik roller i projektet

  • Utredare och huvudprojektledare