Referensuppdrag åt Söderenergi AB

Här utför vi uppdrag inom projekt, ny- och reinvesteringsprojekt och underhållsprojekt. Våra roller är mest huvudprojektledare men andra roller förkommer såsom text revisionssamordnare.

Vi utför också tekniska utredningar såsom livslängdsbedömningar och haveriutredningar.

 • Byte Intrex III för en 240 MW CFB panna – 2016
  MCK Energiteknik roller i projektet:
  – Huvudprojektledare
 • Byte Intrex IV för en 240 MW CFB panna – 2017
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Totalstopp Igelsta 2019 (3 värmepannor och ett kraftvärmeblock)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Revision Igelsta IKV – 2017 & 2019 (kraftvärmeblock)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledare
 • Revision Igelsta IGV1 – 2017, 2018 & 2019 (Värmepanna)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledare
 • Revision Igelsta IGV3 – 2019 (Värmepanna)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledare
 • tf UH-ingenjör mekanik, 240 MW CFB panna
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • tf UH-ingenjör mekanik
 • Livslängdsbedömning för ett kraftvärmeblock, 240 MW CFB panna
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Utredare och huvudprojektledare
 • Livslängdsbedömning för en hetvattenpanna 100 MW
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Utredare och huvudprojektledare