Referensuppdrag åt Nevel

Vi utför uppdrag inom projekt, ny- och reinvesteringsprojekt och underhållsprojekt. Våra roller är allt från huvudprojektledare, delprojektledare, teknisk projektledare, platschef, montageledare. Projektgrupperna är generellt mindre till antal och våra medarbeta ansvarar ofta för flera olika områden inom ett projekt.

 • Uppförande (greenfield) av nytt värmeverk (3,5 MW Flispanna + 10 MW Biooljepanna) & förläggning av 650 meter FJV-kulvert
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare och delprojektledare panna/process
 • Uppförande (greenfield) av nytt värmeverk (3,5 MW Flispanna + 4 MW reservpanna) & förläggning av 5,500 meter JV-kulvertMCK Energiteknik roller i projektet:
  • Huvudprojektledare
 • Uppförande (greenfield) av nytt värmeverk (4,0 MW sågspånseldad biopanna)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare och delprojektledare mark & bygg
  • Delprojektledare panna/process
 • Uppförande av två nya flispannor (3,5 + 3,5 MW) i befintligt värmeverk
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Nybyggnation av en rökgaskondensering för en 7 MW flispanna.
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledning
  • Tekniskt delprojektledare process och processdesign
  • Driftsättning
 • Projektchef hos ett fjärrvärmebolag
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • tf Projektchef