Våra värderingar

Professionella

 • Vi är transparanta och har ett öppet, respektfullt och tydligt bemötande gentemot varandra, våra uppdragsgivare och samarbetspartners.
 • Vi är pålitliga, följer alltid våra avtal och håller det vi lovar.
 • För oss är det viktigt att följa upp utförda uppdrag för att ständigt kunna förbättras. För oss är det viktigt att följa upp utförda uppdrag för att ständigt kunna förbättras.

Ansvarstagande

 • Att vara ansvarstagande innebär för oss att se till helheten.
 • Vi ställer oss helt oberoende och lyssnar till de önskemål våra uppdragsgivare och samarbetspartners har.
 • På MCK tar vi ägarskap i våra uppdrag genom att planera och utföra aktiviteter på ett tidseffektivt och ekonomiskt sätt.
 • Vi är proaktiva och har vi förmågan att i god tid förutse, planera om och verkställa nya lösningar.

Trygga

 • På MCK tar vi alltid ett eget ansvar i vårt agerande gentemot varandra, företaget och miljön.
 • Vi lyssnar, är öppna, vågar fråga och lär av varandra.
 • Det finns en vilja att utvecklas och förbättra den egna kompetensen.
 • Vi ser möjligheter, tar initiativ och är öppen för nya lösningar, teknik och arbetssätt.