Medlemmar i Global Compact Network Sweden

För MCK Energiteknik är det en självklarhet att bli medlem i Global Compact Network Sweden!

Det svenska nätverket är en del av UN Global Compact som samlar världen för ett mer hållbart samhälle och arbetar tillsammans med andra FN-organisationer, regeringar och civilsamhället med nyckelfrågor mot globala mål för hållbar utveckling.
Global Compact Network Swedens vision är ”Ett konkurrenskraftigt näringsliv som tillsammans skapar en hållbar värld”. Medlemmar i UN Global Compact förbinds till 10 principer inom Mänskliga rättigheter, Arbetsätt, Miljö och Antikorruption.