Upphandling

Vi arbetar med såväl traditionella som offentliga upphandlingar.

Tekniska bestämmelser och administrativa föreskrifter är, i den mån de är tillämpningsbara, upprättade enligt AMA. De kontraktshandlingar vi främst använder oss av är ABA99, ABT06, AB04 och NLM02. I upphandlingsfasen tar vi fram:

  • Kontraktsförslag
  • Utvärdering
  • Tilldelningsbeslut
  • Kontraktsförhandling
  • Fastställd budget

För mer information, kontakta: