Underhållskartläggning

Vi kartlägger underhåll utifrån en egen framtagen modell i fem steg. Modellen passar i alla typer av verksamheter som utför underhållsåtgärder.

Den bygger på insamling av anläggningsinformation som sedan bearbetas och analyseras med hjälp av uppdragsgivarens erfarenhet av anläggningen. Resultatet blir en komplett underhållsplan som är färdig att implementeras i verksamheten.

För mer information, kontakta:

Referensprojekt inom underhållskartläggning