Teknisk utredning

Vi gör tekniska utredningar inom energi, förbränning, underhåll och fjärrvärme.

Uppdragen börjar ofta med att kunden beskriver upplevda problem eller förbättringsområden, eller att vi genom vår processoptimering har kartlagt områden där uppdragsgivaren upplever problem. Tekniska utredningar kan även omfatta dokumentering av status på anläggning eller anläggningsdel som ett stöd för uppdragsgivaren i sitt beslutsfattande.

För mer information, kontakta: