Projektledning

Vi projektleder allt från mindre projekt med små arbetsgrupper till stora och mer omfattande projekt med styrgrupp.

Vid alla typer av uppdrag lägger vi stor vikt vid att uppfylla målen enligt projektinstruktion avseende kvalitet, budget och tidsplan. Ett kännetecken för MCK:s projektledarroll är dessutom att vi visar ett stort engagemang och alltid är väldigt närvarande.

För mer information, kontakta: