Projektering

Vi utför projektering på befintliga förstudier såväl som på uppdragsgivarens önskemål. Oberoende av projektets art tar vi fram erforderligt material för att gå vidare till genomförandefasen.

Vid ett projekt, avseende ny anläggning eller anläggningsdel, tar vi till exempel fram:

  • PI-scheman
  • Processlayout
  • Preliminär processdesign
  • Teknisk kravspecifikation
  • Förfrågningsunderlag
  • Kontraktshandling
  • Preliminär budget och tidplan
  • Preliminär projektinstruktion
  • Byggritningar
  • Underlag som följer arbetsmiljöansvaret enligt BAS-P

För mer information, kontakta: