Processkartläggning

Vi processoptimerar utifrån en egen framarbetad modell. Den bygger på att systematiskt gå igenom alla delar var för sig, i och utanför produktionsanläggningen, och dokumentera de förbättringsförslag som tas fram.

Vår tekniska kompetens tillsammans med uppdragsgivarens erfarenheter skapar ett ekonomiskt beslutsunderlag för varje förbättringsförslag. Efter beslut om genomförande kan kunden avgöra om de själva vill utföra förbättringen eller med stöd från MCK.

För mer information, kontakta: