Processdesign

Vid processdesign tas underlag för en komplett anläggning eller anläggningsdel fram. Underlaget består bland annat av funktionsbeskrivning, PI-scheman och objektlista med dimensioneringsdata.

För mer information, kontakta: