Förstudier

Vi utför förstudier vid om- och nybyggnation av pannanläggningar såväl som enskilda anläggningsdelar. Dessutom gör vi processrelaterade förstudier för enskilda delsystem inom energiproduktion.

Förstudierna grundar sig alltid på uppdragsgivarens egna iakttagelser och erfarenheter. Utifrån dessa skapar vi en rapport där bland annat bakgrund, syfte, analys, rekommendationer och investeringskalkyl tas fram. I arbetet med förstudierna är vi flexibla. MCK har erfarenhet av att dels ta fram rapporten i nära samarbete med uppdragsgivaren såväl som helt självständigt. Efter färdig rapport går vi gärna igenom förstudien i sin helhet tillsammans med uppdragsgivaren.

För mer information, kontakta: