Driftoptimering

Vi driftoptimerar processen för att ge kunden nya infallsvinklar och stöd med att få en optimalt fungerande anläggning.

Vi analyserar anläggningens processparametrar tillsammans med uppdragsgivaren för få en bild av aktuell status. Utifrån detta föreslår vi eventuell förändring i körstrategi. Vid beslut om förändrad körstrategi kan uppdragsgivaren avgöra om de själva vill utföra förändringen eller med stöd från MCK.

För mer information, kontakta: