Drift- och underhållsutbildning

Driftutbildningen kan formas utifrån genomförd driftoptimering eller processkartläggning eller som ett helt fristående utbildningspaket efter kundens önskemål.

Underhållsutbildning kan byggas upp på motsvarande sätt. Antingen i samband med genomförd underhållskartläggning eller som ett fristående utbildningspaket.

För mer information, kontakta: