Avancerade tekniska beräkningar

Vi gör avancerade beräkningar och använder alltid den senaste programvaran såväl som egenutvecklade beräkningsmallar.

Exempel på beräkningar som utförs:

 • Effekt och energiberäkningar för fjärrvärmenät och produktions- anläggningar
 • Effekt- och energiberäkningar för återvinning av spillvärme
 • Förbränningstekniska beräkningar till exempel rökgasflöden, luftflöden, emissioner, förbränningstemperaturer
 • Optimeringsberäkning av befintliga fjärrvärmenät med avseende på tryckfall, produktionskapacitet, och temperaturnivåer
 • Dimensioneringsberäkning av tryckhållningssystem, pumpar, ventiler, säkerhetsventiler, fläktar, värmeväxlare, industriella värmepumpar, rör och kanaler
 • Dimensionsberäkning vid nyanslutning av fjärrvärme
 • Bränsleberäkningar med avseende på fukthalt, värmevärde, flöde och egenskaper vid förbränning
 • Beräkningar för turbindimensionering, kondensatsystem samt ångsystem
 • Tryckfallsberäkningar för olja, ånga, gaser, vatten, rökgaser
 • Tryckfallsberäkningar inom fjärrvärmenät
 • Värmeförlustberäkningar

För mer information, kontakta: