Automationskonsultation

Vi erbjuder tjänster inom styr- och reglersystem för kraft- och värmeproduktion

Behovet av denna kompetens uppstår ofta i samband förbättringsprojekt, nyanläggningsprojekt eller inför moderniseringar.

Tjänsterna innefattar:

  • Förstudier och kartläggningar
  • Tekniska utredningar
  • Arbeten med kravställande dokument (exempelvis funktionsbeskrivningar)
  • Projektering och projektledning inom styr- och reglersystemsprojekt

För mer information, kontakta: