Varmhållning Oljepannor – 7 och 15 MW

Orminge VV är en mellanlastanläggning som ligger i ytterpunkt i Fortums södra FJV-nät. Det finns två stycken oljepannor på 7 resp. 15MW. Oljepannorna i anläggningen startas och stoppas mycket och är ofta i drift under vintersäsongen.

MCK Energiteknik har fått i uppdrag projektera en systemlösning som ska möjliggöra fjärrstart av oljepannorna. Tekniskt sätt kommer en varmhållningskrets som är växlad mellan fjärrvärme och pannor installeras. De befintliga rökgasspjällen byts ut för att minska förlusterna. Styrningen av varmhållningskretsen integreras i befintlig PLC. På detta sätt uppfylls kriteriet (enligt AFS) för fjärrstart, nämligen att vattnet i pannorna inte får understiga 50 grader.

Framtagen lösning skall budgetars och erforderliga dokument/handlingar skall tas fram så att Fortum kan ta ställning om förelagen
systemlösning skall installeras.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 1 april 2011

  • April 2011