Utredning gällande tillgänglighetsproblem vid reservkraftanläggningen G3 (gasturbin 50 MW) Värtaverket

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 13 september 2006

  • Maj 2006