Utredning gällande Effektberäkningar och mätning gällande Värtaverket

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 11 september 2007

  • Juni 2007