Utredning av returtemperaturerna i Kramfors FJV-nät

MCK Energiteknik har fått i uppdrag av Neova att utreda anledning var de höga returtemperaturerna i Kramfors FJV-nät beror på.

I samband med att Neova installerade en rökgaskondensering hösten 2009 för deras fastbränsleanläggning har stor vikt lagts på FJV-nätets returtemperaturer. Utredningen har dels bedrivits genom platsbesök på utvalda undercentraler samt analysering av driftdata för samtliga undercentraler i fjärrvärmenätet. För utvalda större undercentraler har förslag på åtgärder tagits fram samt vilka ekonomiska vinster respektive undercentral kan resultera i.

  • Neova AB

  • Avslutades 22 september 2010

  • Juni 2010