Utredning av placering för värmeåtervinningssystem

Under byggnationen av Brista B2 genomfördes en utredning för att bestämma optimala placeringen av värmeåtervinningssystemet. Systemet skall återvinna värme båda anläggningarna, dvs befintliga B1 samt nya B2.

  • Fortum AB

  • Avslutades 5 september 2012

  • Juni 2012