Utbyte av stora delar av produktion- och processutrustning

Projektet har nu fått godkänt för genomförande. Alla centrala delar är upphandlade och under 2016 ska dessa installeras.

Projektet omfattar ny:

  • Fastbränslepanna
  • Elpanna
  • Värmepump
  • Ställverk
  • Processutrustning
  • Systemlösning täby fjv-nät
  • Automation
  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 31 maj 2014

  • Maj 2014