Upprustning av Gasturbinsanläggning från 70-talet

MCK har fått uppdrag att projektleda ett projekt med syftet att åter driftsätta 40MW gasturbinanläggning från 1970-talet.

En gasturbinanläggning från 1970-talet skall ev. tas åter i drift för att möta upp elbristproblematiken som kan uppstå vid omläggningen av elproduktionen inom Sverige och den ökade elanvändningen.

För att driftsätta anläggningen kommer det krävas en omfattande upprustning och uppgradering av el och styrsystem samt total översyn av maskindelar.

  • Pågående

  • Januari 2019