Uppgradering soptravers, Högdalenverket

Entreprenaden för projektet genomförs under sommaren 2015 och innebär att styrningen av kranarna förbättras samt att kritiska elektriska komponenter byts ut. MCK står för projektledningen.

Soptraverserna var i behov av uppgradering på grund av ett dåligt fungerande styrsystem och stort slitage på den elektriska utrustningen. Inom ramen för projektet uppgraderades styrningen av kranarna och kritiska elektriska komponenter byttes ut inklusive kablage.

  • Fortum värme

  • Avslutades 30 juni 2015

  • Juni 2015