Uppdatering av riskanalys Valåsen Karlskoga

Genomgång, uppdatering och komplettering av riskanalys för pannor, framledning, returledning och tryckhållning med avseende på förändringar som gjorts på anläggningen.

  • Neova AB

  • Avslutades juli 2018

  • Juni 2010