Uppdatering av driftinstruktioner – Värmepumpanläggning Ropsten 3 (Värtaverket)

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att uppdatera driftinstruktion avseende deras värmepumpanläggning Ropsten 3, Värtaverket.

Fortum arbetar att uppdatera och likställa alla driftinstruktioner samt larmlistor för alla deras basproduktionsanläggningar, Ropsten 3 är en del av dessa anläggningar. MCK skall ansvara för att arbetet blir utfört och klart enligt Fortums riktlinjer. Ropsten 3 består av fyra stycken värmepumpar med en total värmeproduktionseffekt på ca 115 MW.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 15 juli 2010

  • April 2010