Teknisk utredning avseende inkoppling Reservproduktion och tryckhållning av FJV-nät under ombyggnad av Trosa Värmeverk

Statkraft Värme Sverige AB har beslutat att bygga om Trosa Värmeverk, under ombyggnadsperioden skall reservproduktionspannor kopplas in samt ett tillfälligt tryckhållningssystem av FJV-nätet kopplas in. MCK fått i uppdrag vara teknisk support avseende dessa inkopplingar.

  • Statkraft Värme AB

  • Avslutades 15 juni 2010

  • Februari 2010