Teknisk support fliseldade värmeverk, 1,5-10 MW, Norra Stockholm. E.ON Värme Sverige AB

  • E.ON Värme Sverige AB

  • Avslutades 24 oktober 2007

  • Mars 2007