Teknisk ”lead”, livtidsförlängning av ett Kraftvärmeanläggning

En av våra kunder arbetar med en livstidsförlängninsgutredning för ett av deras kraftvärmeanläggningar och MCK har fått i uppdrag att agera teknisk samordning för samtliga områden (el, automation, process och mekanik)

En av våra kunder arbetar med en livstidsförlängningsutredning för ett av deras kraftvärmeanläggningar. Denna anläggningen är en av Sverige idag producerande kraftvärmeverk, anläggningen togs i drift under 70-talet. Stort fokus är att kunna återställa anläggningen ursprungsprestanda samtidigt som man vill konvertera anläggningen till olika typer av flytande biobränslen.

  • Avslutades 30 juni 2019

  • Oktober 2018