Teknisk delprojektledare, ny pumpstation FJV

En befintlig pumpstation i ett fjärrvärmenät har nått sin tekniska maxprestanda, och är behov att uppgraderas.

MCK Energiteknik AB har fått i uppdrag i att agera teknisk delprojektledare i ett projekt där man skall uppgradera en fjärrvärmepumpstation. Projektet omfattar teknisk processdesign av helt nytt rörsystem inklusive nya komponenter (ventiler, reglerventiler, filter, pumpar etc..) såväl som förfrågningshandlingar.

  • Stockholm Exergi AB

  • Avslutades 28 december 2018

  • Oktober 2017