Ta fram anbudshandlingar och leda upphandling enligt LOU i samband med nytt värmeverk i Trosa/Vagnhärad

I samband med förprojektering av en ny produktionsanläggning i Trosa/Vagnhärad genomfördes en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

Entreprenaden skulle delas upp mellan produktion, mark och bygg. Förfrågningsunderlag togs fram enligt AMA för mark och bygg. Dessutom användes MCK gedigna förfrågningsunderlag för produktionsanläggnignen. Förfrågningsunderlag publicerades på allego och entreprenörer som Statkraft har haft samarbete underrättades tidigit om upphandlingen. Efter det att anbudstiden utgått utfördes utvärdering av produktionsanläggningen enligt de kriterier som angetts i förfrågningsunderlaget.

  • Statkraft Värme AB

  • Avslutades 30 november 2009

  • Augusti 2009