SNCR P4 Tibro

Den nya pannan, P4, i Tibro ska kompletteras med reniongsutrustning för att klara gällande miljökrav för NOx. Ett SNCR-system ska installera under hösten 2011. Projektet ska separat upphandla en emissionsmätningsutrustning.

  • Neova AB

  • Avslutades 6 oktober 2011

  • Augusti 2011