Släcksystem till Turbinanläggningar

MCK har haft uppdrag att projektleda ett projekt för att installera ett släcksystem till två turbinanläggningar.

Ett högtrycksvattendimmsystem har installerats vid två turbiner, projektet hade till uppdrag att ta fram en lösning som sänker brandriskerna vid två turbiner.

  • Avslutades 1 juni 2019

  • Januari 2018