Samordning vid installation av 20 stycken fjärrvärmeventiler

MCK har fått i uppdrag att handla upp tillsammans med Fortum 20 fjärrvärmeventiler av dimension DN600, DN500 och DN350.

Dessa ventiler skulle monteras in i befintligt fjärrvärmessystem under ett totaltstopp man planerade in under sommaren 2102. Montage av samtliga 20 stycken ventiler skulle ske under ett tidfönster på 72 timmar. Samtliga ventiler är av typ fullopps kulventiler.

  • Fortum AB

  • Avslutades 23 maj 2013

  • Mars 2012