Revisionssamordnare Brist B1 2013

MCK Energiteknik har fått i uppdrag av Fortum att agera samrodnare under 2013 års Revision för deras anläggning Brista B1.

MCK har erfarenhet att ansvara för denna funktion från tidigare Revisioner. Revision 2013 är ett väldigt intressant och utmanade uppgift då många arbeten skall utföras i samband med uppförande av nya alnläggningen B2. Flera huvudsystem skall kopplas ihop, t.e.x fjärrävmrsystem.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 14 mars 2014

  • Mars 2013