Revisionsplanering

Karftvärmeverket (25 MW el / 80 MW värme) i Brista är en av Fortum basproduktionsanläggning vilket innebär att Revisionen måste vara väl planerat och optimalt utfört för en sådan typ av anläggning.

MCK har fått i uppdrag av Fortum Värme samägt med Stockholm stad att vara med under projekteringsfasen avseende kommande sommarrevision för kraftvärmeanläggningen i Brista. Uppdraget omfattar framtagning av arbetssätt så att planering och beredning av samtliga arbetsaktiviteter under Revisionen utförs optimalt och att resurser och tider kan kopplas ihop och vissa i projekthanteringsverktyget Primavera. Uppdraget omfattar även rollen som Revisionssamordnare under själva genomförandet sommaren 2012.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 27 september 2012

  • Maj 2012