Rening av processvatten från KRA-massa, KVV6 Värtaverket

Pga ändrade regler för utsläpp av processvatten från kondensatreninganläggningen, KVV6 på Värtaverket, så byggs nu en ny tank samt rörledning för att låta vattnet rinna ner i sedimenteringsbassäng istället för till sjön.

MCKs roll i projektet är som projektledare för Fortums räkning.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 31 mars 2014

  • Februari 2014