Reinvestering av Farsta Värmeverk

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att vara Montagesamordnare inkl. tillståndsansvarig för Heta arbeten inom projektet reinvestering av Farsta värmeverk. Projektet innefattar rivning av 4st pannor med tillkommande rör som ska ersättas med en ny panna.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Pågående

  • Maj 2017