Redundant kyla Campus Värtan

Projektet har bestått i att skapa ett driftsäkert klimat för Fortums koncernövergripande teknikrum genom att säkerställa redundans i kylningen av dessa utrymmen.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades juni 2014

  • Maj 2014