Projektsamordningsansvarig för meruppdrag mellan Fortum Service och Fortum Värme. Hässelby- och Bristaverket

  • Fortum AB

  • Avslutades 15 maj 2007

  • Maj 2007